Vydanie územného rozhodnutia na verejnoprospešnú líniovú inžinierskú stavbu: Chodník ul. Zlatobanská a Pod Hrádkom.

13.01.2021 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)