Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: -časti pozemku parc. č. KNC 14308/8 o výmere 24 m2, ostatná plocha, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom inštalácie sezónnej terasy pri prevádzke COFFE BAR RIVIERA v lokalite ul. Vihorlatská.

13.06.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)