Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: parc. č. KNC 3881/3 o výmere 91 m2, parc. č. KNC 3881/11 o výmere 25 m2.

05.02.2021 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)