Informácia o začatí konania: parc. č. KNC 578/1 KNC 579/1 a KNC 410/1 v k. ú. Sedlice.

08.02.2021 / Výrub drevín / krovia

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)