Mesto Prešov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta - vedúci odboru financií a mestského majetku u zamestnávateľa: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov.

08.02.2021 / Výberové konania

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)