Zámer predaja: parc. č. KNC 1428/40, parc. č. KNC 1428/50, parc. č. KNC 1425/3.

08.02.2021 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)