Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta: sociálny pracovník v dennom stacionári Slánska 25 Prešov - Nižná Šebastová.

13.06.2018 / Výberové konania

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)