Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: parc. Č. KNC 5063/12 o výmere 50 m2.

11.02.2021 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)