Prerokovanie Návrhu zmien a doplnkov č. 16/2019 Územného plánu mesta Prešov - oznámenie o prerokovaní.

15.02.2021 / Oznámenia samosprávy

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)