Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Matúš Janovčík naposledy bytom Prešov, Karol Holub naposledy bytom 08001 Prešov, Tarasa Ševčenka 23, Ľudmila Holubová naposledy bytom 08001 Prešov, Tarasa Ševčenka 23, Júlia Humeňajová naposledy bytom 08001 Prešov.

12.06.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)