Informácia o začatí konania: parc. č. KNE 141 v k. ú. Terňa.

19.02.2021 / Výrub drevín / krovia

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)