Informácia o začatí konania: parc. č. KNE 423/6, KNC 514/1, KNE 59 a KNC 490/1 v k. ú. Gregorovce.

19.02.2021 / Výrub drevín / krovia

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)