Informácia o začatí konania o veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku. Pozemok, na ktorom drevina rastie: parc. č. KNC 4310 v k. ú. Prešov.

19.02.2021 / Výrub drevín / krovia

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)