Okresný úrad Prešov, Pozemkový a lesný odbor, Masarykova 10, Prešov zverejňuje Návrh zásad umiestnenia nových pozemkov pre projekt jednoduchých pozemkových úprav vykonávaných v časti katastrálneho územia Prešov, lokalita Hnevlivá dolina.

12.06.2018 / Oznámenia Okresného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)