Zámer predaja pozemkov spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu verejného záujmu (výstavba zimného štadióna) pre obyvateľov mesta Prešov a širokej verejnosti.

12.06.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)