Zámer predaja pozemkov spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu verejného záujmu (výstavba zimného štadióna) pre obyvateľov mesta Prešov a širokej verejnosti.

Zámer predaja pozemkov

12.06.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB MessengerDarujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)