Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Mariana Kovačičová, naposledy sídlo/pobyt:, 080 01 Prešov, Image media, s.r.o., naposledy sídlo/pobyt: Námestie mieru 1, 080 01 Prešov, INEXTER PO s.r.o., naposledy sídlo/pobyt: Sabinovská 87, 080 01 Prešov.

11.06.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)