Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: časti pozemku parc. č. KNC 460/1, ostatná plocha o výmere 5,1 m2, zapísaného na LV č. 2065, k. ú. Solivar, ul. Švábska,- časti pozemku parc. č. KNC 2600/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2,55 m2, zapísaného na LV č. 2065, k. ú. Solivar, ul. Švábska- časti pozemku parc. č. KNC 3289/10, ostatná plocha o výmere 2,55 m2, zapísaného na LV č. 2065, k. ú. Solivar, ul. Švábska,- časti pozemku parc. č. KNC 458/15, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2,55 m2, zapísaného na LV č. 2065, k. ú. Solivar, ul. Solivarská- časti pozemku parc. č. KNC 3289/6, ostatná plocha o výmere 2,55 m2, zapísaného na LV č. 2065, k. ú. Solivar, ul. Švábska,- časti pozemku parc. č. KNC 9767/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2,55 m2, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov, ul. Volgogradská,- časti pozemku parc. č. KNC 9418/581, ostatná plocha o výmere 2,55 m2, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov, ul. Mukačevská,- časti pozemku parc. č. 14835/21, orná pôda o výmere 12,75 m2, zapísaného na LV 6492, k. ú. Prešov, ul. Východná.

08.06.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)