Začatie správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na mestskom pozemku, v nájme/správe Základnej školy na Bajkalskej ulici.

08.06.2018 / Výrub drevín / krovia

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)