Oznámenie o začatí stavebného konania pre líniovú inžiniersku stavbu: "Petrovany- obytný súbor RD " Roveň"- l. Etapa"- objekt: SO 01 -Rozvody NN katastrálne územie Petrovany.

07.06.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)