Oznámenie o začatí stavebného konania pre líniovú inžiniersku stavbu: "Petrovany- obytný súbor RD " Roveň"- l. Etapa"- objekt: SO 01 -Rozvody NN katastrálne územie Petrovany.

Oznámenie o začatí stavebného konania

07.06.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB MessengerDarujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)