Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ján Baláž, naposledy bytom 080 01 Prešov, Pavlovičovo námestie 22, Martina Piateková, naposledy bytom 08001 Prešov, Magurská 10.

06.06.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)