Zápisnica z verejného žrebovania uchádzačov o pridelenie nájomného bytu.

Zápisnica

22.06.2018 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                ·Zápisnica 
Z verejného žrebovania uchádzačov o pridelenie nájomného bytu na pridelenie uvoľneného 
nájomného bytu č. 5 na ul. Sabinovská 49 v Prešove a uvoľneného nájomného bytu č. lO na 
ul. Sabinovská 
41 v Prešove, uskutočneného dľía 13.06.2018 na IO. riadnom zasadnutí 
komisie MsZ mesta Prešov sociálnej a bytovej 
l. Vyžrebované poradie uchádzačov o pridelenie nájomného bytu č. 5 na ul. Sabinovská J (2 
-izby a príslušenstvo, 48,95 m2) 
Vyžrebovan{•/á: 123231115316/2017 M. T. 
Náhradník/čka č. 1: 21464/7604/2008 D. S. 
Náhradníklčka č. 2: 10946/2829/2018 M. G. 
2.Vyžrebované poradie uchádzačov o pridelenie nájomného bytu č. l O, na ul. Sabinovská 
(2-izby a príslušenstvo, 49,63 m2) 
VyžrebovanÝ/á: 654911649/2018 M.L. 
Náhradníklčka č. l: 5164/1781/2017 F. L. 
Náhradník/čka č. 2: 1600541151/2017 D. K. 
Zapísala: 
l 
..................... .~ ............... . 
PhDr. Mária ·Humeníková, PhD. 
Sekretárka komisie 
l 
Overili: 
Ing. Alexander Ernst, PhD., hlavný kontrolór mesta ...................... t .. é ........... ; :"~· ...... "\ ....... ,,r:;-:: ........................ . 
PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., 
MBA, DBA predseda komisie ···································~····························· 
Mgr. Jaroslava Kutajová (členka komisie) 
' ' 
Mgr. Martina Cibuľášová (členka komisie) 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)