Zápisnica z verejného žrebovania uchádzačov o pridelenie nájomného bytu.

22.06.2018 / Oznámenia samosprávy

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)