Mestský úrad Veľký Šariš - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Daniel Schutz, naposledy bytom Federátov 1, 080 01 Prešov.

22.06.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)