Doručenie rozhodnutia o zrušení colného záložného práva: Jozef Štíeber, 080 01 Prešov, trvalý pobyt od 26.04.2007 - Prešov.

22.06.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)