Oznámenie o začatí územného konania a pozvanie na ústne pojednávanie: " Rozšírenie NN siete v Obci Varhaňovce -Horná osada".

22.06.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)