Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Mikuláš Wintner naposledy sídlo/pobyt: Prostejovská 4834/87, 080 01 Prešov, FIMILA s.r.o. naposledy sídlo/pobyt: Masarykova 7261/27, 080 01 Prešov, GREENERGY, s.r.o. naposledy sídlo/pobyt: Prostejovská 4843/46, 080 01 Prešov, GERA Trade s.r.o. naposledy sídlo/pobyt: Obrancov mieru 60, 080 01 Prešov - 2x.

27.06.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)