Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Oznámenie o začatí územného konania pre líniovú inžiniersku stavbu: "Fintice, lokalita Fisky- Tormáše II", SO 01 -VN prípojka, SO 02- Káblové NN rozvody, SO 03 - Odberné elektrické zariadenie, SO 04 - Verejné osvetlenie, PS 01 - Trafostanica.

27.06.2018 / Oznámenia samosprávy

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)