Oznámenie o začatí stavebného konania: "Prešov - Úprava ulice Jarkovej - objekty SO 01 Spevnené plochy a SO 04 Odkanalizovanie".

28.06.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)