Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Silvia Jankovičová, naposledy bytom 08001 Prešov, Emília Lej ková naposledy bytom Prešov, Metod Sykora naposledy bytom 08001 Prešov, Magurská 2.

29.06.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)