Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby "Prístavba k budove s.č. 4019 na ul. Pri Toryse č. 4 v meste Prešov".

03.07.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)