Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

proti plánovanej výstavbe polyfunkčnej budovy na pozemkoch parc. č. KN-C č. 14302/34, 14302/35, 14302/374, 14302/375, k. ú. Prešov, LV č. 17175

06.09.2021 / Oznámenia samosprávy

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)