Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Rozhodnutie - Ministerstvo dopravy a výstavby SR - p o v o ľ u j e užívanie stavebných objektov - 060-05 Vegetačné úpravy okružnej križovatky na ceste I/68, 103-01 Úprava cesty I/68 v km 84.350 až 84.500, 103-02 Okružná križovatka na ceste I/68 v km 84.435, 330-12 Úprava cesty III/068 10 stavby: Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh.

14.09.2021 / Oznámenia samosprávy

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)