Stavebné povolenie: "Bytový dom Tarasa Ševčenka, Prešov", SO-05 Spevnené plochy a parkoviská.

04.07.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)