Stavebné povolenie - zmena stavby pred jej dokončením: "Rezidencia Nábrežná- SO- 01 Bytový dom č.1, SO-02 Bytový dom č.2, SO - 03 Bytový dom č.3 ".

04.07.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)