Oznámenie o začatí stavebného konania: "Obnova bytového domu s.č. 4855 na Ul. Tomášikova č. 2-14 v meste Prešov".

04.07.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)