Počet obyvatel'ov mesta Prešov ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí.

Zverejnenie počtu obyvatel'ov mesta Prešov

12.07.2018 / Voľby

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                MESTO PREŠOV 
Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
ZVEREJNENIE 
počtu obyvatel'ov mesta Prešov podl'a § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 
zákona 
č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene 
a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
Počet obyvatel'ov mesta Prešov ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov 
samosprávy obcí, ktoré 
sa budú konať dňa 10. novembra 2018, 
V Prešove dňa 12.07.2018 
t. j. k 10.07.2018 bol 86 910. 
~~----
Ing. Andrea TURČANOVÁ 
primátorka mesta Prešov 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)