Počet obyvatel'ov mesta Prešov ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí.

12.07.2018 / Voľby

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)