Oznámenie o začatí stavebného konania nainžinierskú líniovú stavbu: "Výstavba VNR rozvádzača, ul. B. Gojdiča".

23.07.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)