Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Milan Sirotník, naposledy bytom 080 01 Prešov.

20.07.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)