Zápisnica z verejného žrebovania uchádzačov o pridelenie nájomného bytu.

Zápisnica

25.07.2018 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Zápisnica 
Z verejného žrebovania uchádzačov o pridelenie nájomného bytu na pridelenie uvoľneného 
nájomného bytu č. · '· '1a ul. K Starej tehelni 12 v Prešove a uvoľneného nájomného bytu č. · 
na ul. 
K Starej tehelni 12 v Prešove, uskutočneného dňa 24.07.2018 na 12. riadnom zasadnutí 
komisie 
MsZ mesta Prešov sociálnej a bytovej 
!.Vyžrebované 
poradie 
uchádzačov o pridelenie nájomného bytu č. · a ul. K Starej tehelni 
12 (2 
~izby a príslušenstvo) 
l. 
. a q /L o~ g e . l -
Vyžrebovan)•/á: ~ 2,;) 8~ t q t l 
1
1_ ( l. IL Cj l 'CJ'Q l J-0~ (; /1 . 'J) 
Náhradníklčka č. l: J J ~ :J 
Náhradníklčka č. 2: i)lj t, 5" O Cl) -y:;; q g j 'LOt. G L. l 
2.Yyžrebované poradie uchádzačov o pridelenie nájomného bytu č. 1a ul. K Starej tehelni 
12 (2-izby a príslušenstvo) 
Yvžrebovaný/á: ;1 OOC ·~ l t3·M / W-1g ~-E_ 
A/'ILA,.j.Ac4S/to~;f J. 'Y
Náhractníklčka č. 1: lJ\o .J'' '
1 
Náhradníklčka č. 2: ~A:) ~nS / S" C LEj ·tot1 g 
v. K 
Zapísala: 
l 
··················
·······t···········
· 
PhDr. Mária Humeníková, PhD. 
Sekretárka komisie 
Overili.'-'-_ 
•••••••••••••••••••.••••••••••••••••• ~ •• w •••••• ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, •••••••••••• 
Ing. Alexander Ernst, PhD., hlavný kontrolór mesta 
....._, ' 
Ai~······ti~~\-ik9;·~·····ko;·h·:;;;;··· 
......................... '·····r········· ....................... . 
1..,~ L "'V..<>.e M;\o. .... 
l-
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)