Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Oznámenie o opakovanej dražbe: Hotel LINEAS s.r.o., Budovateľská 14, 080 01 Prešov - 26.03.2018 - Predmetom dražby sú nehnutel'nosti evidované na liste vlastníctva č. 12695, Okresný úrad Prešov katastrálny odbor, okres: Prešov, obec: Prešov, katastrálne územie: Prešov.

27.02.2018 / Dražby

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)