Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: -časti pozemku parc. č. KNC 3241/1 o celkovej výmere 122,88 m2, z toho na jednotlivé prístrešky pripadá výmera 15m2 , 15m2, 22,32 m2, 15m2, 20,28 m2, 20,28 m2 a 15m2 zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom majetkovo-právneho usporiadania pod prístreškami v lokalite ul. Levočskej.

26.07.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)