Oznámenie o začatí územného konania pre inžiniersku stavbu: "Prepojenie trolejového vedenia medzi ul. Masarykova a Solivarská okolo OBI".

31.07.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)