Prerušenie distribúcie elektriny: Zlatá Baňa 1 Zlatá Baňa, ČOM: 0000174452, EIC: 24ZVS0000066949R v termíne 21. august 2018 od 07:50 h do 11:30 h.

Prerušenie distribúcie elektriny

03.08.2018 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                '-/6š :os\ éislo
1
~o dH,1 
l'"dše fislu 
'JybaVUJC 
1 eldón/E-ma.r 
,\.fllesto/Dat·.Jrr: 
Važený zákazník, 
l 
5/397989/2018 
Linka VSD 
0850 123 312 
l<ošice/02.08.2018 
-. :,:-;r :1 
6/397989/2018 
MESTO PREŠOV 
Hlavná 73 Prešov 
080 01 
v nasledujúcich termínoch a časoch je naplanované prerušenie distribúcie elektriny 
v lokalite, ktorá súvisí s Vaším odberným miestom: 
Zlatá 
Baňa 1 Zlatá Baňa, ČOM: 0000174452, EIC: 24ZVS0000066949R 
v termíne 
21. august 2018 od 
07:50 h do 11:30 h 
Je nám ľúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou 
údržbou distribučnej sústavy, obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny. 
Údržba je však 
kl'účová pre zabezpečenie spol'ahlivej a bezpečnej distribučnej 
sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovanými poruchami na ktoré, 
na rozdiel od planovanej odstávky, Vás nedokažeme vopred upozorniť. 
Urobíme všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo 
najskôr. Pokial' to okolnosti umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované 
prerušenia 
na nevyhnutné minimum. Aktuálne informácie o 
prípadnom skoršom ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky). 
Ak preferujte elektronickú 
formu komunikácie, dávame vám do pozornosti portál 
eVSD. 
Po zaregistrovaní budete mať viaceré informácie o Vašom odbernom 
mieste k dispozicii 
aj z pohodlia Vášho domova. Zároveň si ako užívate!' portálu 
môžete nastaviť el<omunikáciu s VSD. Informácie o plánovanom prerušení 
distribúcie, 
či jeho zrušení ako aj ďalšie dôležité informácie týkajúce sa Vášho 
odberného miesta bude 
dostávať e-mailom. 
Člen O 
o 
innogy 
Kontakty 
T linka VSD: 
0850123312 
E info@vsds.si< 
l www.vsds.sk 
F +42155 678-6516 
Poruchová linka VSD: 
0800 123 332 
Adresa pre písomný kontakt: 
Východoslovenská 
distribuCná, a.s 
Mlynská 
31, 042 911<ošice 
Slovenská republi<a 
~~c:ocno>tJe '"V'"''";· Gl!chuUnu'" 
roťiO:c.UK'e5ného ;(J<J·"Ko;"< l, odd~e' So. ,:dko l~ ll/V 
IÚJ .Jú O~~ 3ll1; Ul( 2U~~OiJ2'>'rl 
pOIHH-1<0 .:oiHoHIIÚ>PJ l>oO,f, 
<. ". 20DU41:lOIOa'01-'0 
l~t,"-':>Kllf 0\J() \iOOO UU~U CH4H G1UH 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)