Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania a pozvanie na ústne pojednávanie verejnou vyhláškou.

06.08.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)