Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Milan Sládek, naposledy bytom Červenica č.132, Anna Ferková, naposledy bytom Tarasa Ševčenka 44, 080 01 Prešov.

20.07.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)