Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Oznámenie zámeru na priamy prenájom nehnuteľnosti: časti pozemku parc.č. KNC 3267/2 o výmere 20m2, zastavané plochy a nádvoria, zapisaného na LV č. 2065, k.ú. Solivar za účelom vytvorenia dočasného parkovacieho státia.

06.08.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)