Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Oznámenie zámeru na priamy prenájom nehnuteľnosti: časti pozemku parc.č. KNC 3133/58 a KNC 3133/57 o výmere 100m2, orná pôda, zapísaného na LV č. 2065, k.ú. Solivar za účelom výstavby vjazdu a výjazdu na parcelu KNC 3133/26 a parcelu KNC 3133/27.

06.08.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)