Uznesenie - v dedičskej veci poručitel'a Marek Germuška, rodený Germuška narodený 12.06.1964 - Súd u s t a n o v u j e dedičom poručitel'a - procesného opatrovníka- Mesto Prešov.

21.03.2018 / Oznámenia samosprávy

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)