Oznámenie o začatí územného konania na inžinierskú líniovú stavbu: "Rekonštrukcia plynovodov Prešov- Prostejovská, UO01407, 2019".

09.08.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)