Oznámenie o začatí územného konania na inžinierskú líniovú stavbu: "Prešov- Maybaumova - prekládka TS, úprava VN a NN".

09.08.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)