Oznámenie o začatí územného konania pre verejnoprospešnú, líniovú inžiniersku stavbu: "Prešov- Solivar, Prístupová komunikácia k Obytnému súboru Stavenec".

09.08.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)